Cẩm nang cho bé

HN: Phát hiện cốc, đĩa giấy nhiễm chì

Thứ bẩy, 05/10/2013, 09:20 AM
Kết quả giám sát của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm cho thấy nhiều mẫu cốc, đĩa giấy có thôi nhiễm chì, Arsen.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa công bố kết quả giám sát, kiểm nghiệm đối với cốc, đĩa giấy trên địa bàn Hà Nội.  Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã lấy, kiểm nghiệm 6 mẫu cốc giấy, đĩa giấy chứa đựng thực phẩm (4 mẫu sản xuất trong nước và 2 mẫu nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Quốc) tại chợ Hôm, chợ Đồng Xuân và chợ Nguyễn Cao, thành phố Hà Nội.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy: 4/6 mẫu phát hiện có thôi nhiễm Chì (1/2 mẫu có nguồn gốc từ Trung Quốc, 3/4 mẫu sản xuất trong nước, hàm lượng từ 0,36 - 0,45 µg/l) và 3/6 mẫu có thôi nhiễm Arsen (cả 3 mẫu được sản xuất trong nước, hàm lượng từ 0,35 - 0,81 µg/l). Tuy nhiên, tất cả số mẫu cốc, giấy có thôi nhiễm kim loại nặng này đều trong giới hạn cho phép đối với bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

6/6 mẫu đều không phát hiện các chất thôi nhiễm như Vinyl clorid, Caprolactam và tổng số chất bay hơi (Styren, Toluen, Ethylbenzen, Isopropylbenzen).

6/6 mẫu không phát hiện thôi nhiễm Cadimi; Kết quả kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho thấy các mẫu đều bảo đảm an toàn theo quy định tại Quyết định số 46/2007/QĐ – BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát và kiểm nghiệm thêm các mẫu cốc, đĩa giấy nhằm phát hiện sớm những sản phẩm chứa chất độc quá giới hạn cho phép, gây hại cho sức khỏe. 

Mai Hương (Khampha.vn)